รับตรง 60 โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 59 14:49 น. สนใจสมัคร : 35
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 มิ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
09 ธ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 17 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาทรัพยากรประมง ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดงานวิศวกรรม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
12. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
13. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา) ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
15. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดกาธุรกิจการท่องเที่ยว ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
17. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง