โควตาพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 13:09 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 ก.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
13 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
24 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
28 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 180 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) (ปวช.) 10 2.75 กศน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) (ปวช.) 10 2.75 กศน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง