รับตรง 59 โครงการพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 59 17:35 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 มิ.ย. 2559 - 28 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
04 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
08 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 
โครงการพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ิ

 
วิชาที่เปิดรับสมัคร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จำนวน  20 ที่นั่ง
2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์             จำนวน  20 ที่นั่ง

UploadImage


วิธีการรับสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร  คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงหลังแอดมิชชัน คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง