รับตรง 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 59 20:58 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 มิ.ย. 2559 - 28 มิ.ย. 2559
ชำระเงิน
20 มิ.ย. 2559 - 29 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
01 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 60 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาคปกติ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวน

ภาคปกติ 3 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  20 ที่นั่ง
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ               10 ที่นั่ง
3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ                       10 ที่นั่ง

ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต              20 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึิกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต)

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากน้ำหนักคะแนนตามองค์ประกอบ และน้ำหนักขององค์ประกอบต่อไปนี้
     ผลคะแนนทดสอบ GAT    ร้อยละ   25
     ผลคะแนนทดสอบ PAT 1  ร้อยละ   25
     ผลคะแนนทดสอบ PAT 3  ร้อยละ   50
                                              รวม   100
*ใช้ผลคะแนน GAT/PAT ที่่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบ


อัตราค่าสมัคร 300 บาท

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร  คลิกที่นี่ 


 
กำหนดการรับสมัคร
UploadImage

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงหลังแอดมิชชัน คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง