รับตรง 59 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 59 13:35 น. สนใจสมัคร : 11
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 มิ.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
14 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 150 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

สัมภาษณ์
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชาการจัดการตลาด 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

สัมภาษณ์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

สัมภาษณ์
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

สัมภาษณ์
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

สัมภาษณ์
6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาการจัดการชุมชน 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

สัมภาษณ์
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

สัมภาษณ์
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 59 - 30 มิถุนายน 59

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร   15 - 30 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 ก.ค. 59 
สอบสัมภาษณ์  14 ก.ค. 59 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 ก.ค. 59 

จำนวนและสาขาที่เปิดรับ

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
2.มีผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา2557หรือ2558

UploadImage

ขั้นตอนการสมัคร

UploadImage


 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง