โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 13:09 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 ก.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
13 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
24 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
29 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 240 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) 40 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
2. หลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบัญชี (ฺBAcc) 80 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ฺBIBLA) 120 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง