4 หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 59 08:53 น. สนใจสมัคร : 295
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ก.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 ก.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรนานาชาติ B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. หลักสูตรนานาชาติ B.A. (Hotel and Hospitality Management) / ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) เอกธุรกิจภัตตาคาร ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. หลักสูตรนานาชาติ B.A. (Hotel and Hospitality Management) / ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) เอกการโรงแรม ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. หลักสูตรนานาชาติ B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. หลักสูตรนานาชาติ B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
และ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน    5   กันยายน  2559


UploadImage


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1.B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
2.B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
3.B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
            Major : Hotel management (เอกการโรงแรม)
            Major : Restaurant Business (เอกธุรกิจภัตตาคาร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1.B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
2.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
3.GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

1.สอบข้อเขียน 
2.สอบสัมภาษณ์

การรับสมัครมี 3 วิธี 

1.โควต้าควาามเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
(นำจดหมายรับรองจากโรงเรียน/อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษประกอบการรับสมัคร)

2.โควต้าจังหวัดหรือพื้นทีใกล้เคียงสถานที่ศึกษา
ดูจังหวดได้ในระเบียบการเพิ่มเติม

3.รับตรงปกติ

ขั้นตอนการสมัคร

1.สมัครผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่
2.ชำระค่าสมัคร 300 บาท (ชำระในวันที่เข้าสอบข้อเขียน)
3.ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่  งานรับสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม) เลขที่111/5 ตำบลคลองโยง อำเภอทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 หรือส่งด้วยตัวเองได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00 น. - 15.00 น.

UploadImage

UploadImage
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง