รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ประเภท ก.)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 59 09:03 น. สนใจสมัคร : 137
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 มิ.ย. 2559 - 25 ก.ค. 2559
ชำระเงิน
20 มิ.ย. 2559 - 25 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 ต.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 11 สาขา จำนวน : 320 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 45 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต / สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ประจำปี 2560


เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร 11 สาขา รับจำนวน 320 ที่นั่ง
 

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

UploadImage

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร

UploadImage
UploadImage

ศึกษารายละเอียดและการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

รายละเอียดเงื่อนไขการให้ทุนและจำนวนทุนการศึกษา  คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง