รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ประเภท ข.)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 59 10:44 น. สนใจสมัคร : 195
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 มิ.ย. 2559 - 08 ส.ค. 2559
ชำระเงิน
20 มิ.ย. 2559 - 09 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
27 ก.ย. 2559
สอบข้อเขียน
15 ต.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
17 พ.ย. 2559
สัมภาษณ์
26 พ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
07 ธ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 11 สาขา จำนวน : 365 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 45 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต / สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปี 2560


เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร 11 สาขา รับจำนวน 365 ที่นั่ง
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

UploadImage


จำนวนที่รับเข้าศึกษา

UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร

UploadImage
UploadImage

อัตราค่าสมัคร 500 บาท

ศึกษารายละเอียดและการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

รายละเอียดเงื่อนไขการให้ทุนและจำนวนทุนการศึกษา  คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง