รับตรง 59 ปริญญาตรี (รอบที่ 3)

สถาบันกันตนา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 59 15:38 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ค. 2559 - 22 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
26 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
28 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
30 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
01 ส.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
03 ส.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / การผลิตภาพยนตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / การผลิตแอนิเมชั่น ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล

UploadImage
 
สถาบันกันตนา เปิดรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

       อัพเลเวลสู่การเป็นมืออาชีพของวงการ ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้คุณได้เรียนกับมืออาชีพตัวจริง ลงมือทำจริงในที่ทำงานจริง ไม่ใช่แค่ห้องเรียน!! เริ่มต้นเก็บประสบการณ์ เพื่อแจ้งเกิดในวงการ ที่สถาบันกันตนา
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts)
1.BFA การผลิตภาพยนตร์
2.BFA การผลิตแอนิเมชัน 
3.BFA การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ

กำหนดการรับสมัคร

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาก่อน หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองวิทยฐานะ และรับรองปริญญาแล้ว
2.มีผู้ปกครองและภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีจิตใจเป็นปกติ
4.ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
5.ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
6.ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรม และคำพิพากษาถึงที่สุด

หมายเหตุ
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ 3 อาจขอเทียบโอนหน่วยกิจในบางรายวิชาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

วิธีการยื่นใบสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง
สถาบันกันตนา  เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (คลิกดูแผนที่)
(วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 9.00 – 17.00 น.)
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : เลขที่ 333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19  ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)

2.ทางไปรษณีย์
ส่งเอกสาร มายัง สถาบันกันตนา เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

3.สมัครเรียนออนไลน์ : คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 098-556-4151 หรือ 034-964441-3
ID Line : kantanainstitute 
Facebook fanpage : Kantana Institute
โปรแกรมรับตรงของสถาบันกันตนาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง