รับตรง 59 คณะสหเวชศาสตร์ (รอบเพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 59 14:47 น. สนใจสมัคร : 14
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
24 มิ.ย. 2559 - 10 ก.ค. 2559
ชำระเงิน
24 มิ.ย. 2559 - 11 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
21 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
25 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 48 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสหเวชศาสตร์ / สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 30 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะสหเวชศาสตร์ / สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 8 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะสหเวชศาสตร์ / สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษำระดับปริญญาตรี (ประเภทรับตรง) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
UploadImage
สาขาที่เปิดรับสมัคร 
                 
คณะสหเวชศาสตร์  / สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์    10  ที่นั่ง
คณะสหเวชศาสตร์  / สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  8 ที่นั่ง
คณะสหเวชศาสตร์  / สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 30 ที่นั่ง

กำหนดการ

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX6เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจรณาและองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

1.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน  20%
2.คะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป 15 – 30%
3.คะแนนสอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50 – 65% (คะแนนสอบ GAT และ PAT2 มีอายุไม่เกิน ๒ ปี)
4.สอบสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนการสมัคร

1.สมัครผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัคร 500 บาท (ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ)
****สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง