รับตรง 59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 59 15:05 น. สนใจสมัคร : 13
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
27 มิ.ย. 2559 - 07 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
16 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
16 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 45 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImageสาขาและจำนวนที่รับ
                      
คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคพิเศษ    15  ที่นั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา ภาคพิเศษ  15  ที่นั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย ภาคพิเศษ    15  ที่นั่ง

กำหนดการรับสมัคร

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

1.สอบวิชาปฏิบัติ วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ และ วิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์
2.สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร

1.ดาวน์โหลดใบสมัครท้ายระเบียบการ คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัคร 500 บาท 
3.ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ยื่นด้วยตนเอง ไปที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา (ยกเว้นวันเสาร์ และอาทิตย์)
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง