รับตรง 60 โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 59 10:00 น. สนใจสมัคร : 35
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2559
ชำระเงิน
01 พ.ย. 2559 - 06 ม.ค. 2560
ประกาศผลคัดเลือก
25 ม.ค. 2560
สัมภาษณ์
01 ก.พ. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
10 ก.พ. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 3 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเภสัชศาสตร์ / สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 3 3.00 วิทย์-คณิต

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับตรงคณะเภสัชศาสตร์ โควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร 

เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 59
ชำระเงินค่