รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเรียนดีภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 59 16:51 น. สนใจสมัคร : 11
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 มิ.ย. 2559 - 29 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
25 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 120 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 10 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีพิเศษ ประจำปการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร    20 - 29 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมความพร้อม    11 ก.ค. 59
เข้าค่ายเตรียมความพร้อม    22 - 24 ก.ค. 59
สอบสัมภาษณ์    25 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์    28 ก.ค. 59
 
UploadImage

คณะ สาขาและจำนวนที่เปิดรับ
 
​คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    20  ที่นั่ง
​คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    10  ที่นั่ง
​คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร    10  ที่นั่ง
​คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    20  ที่นั่ง
​คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    20  ที่นั่ง
​คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    10  ที่นั่ง
​คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    10  ที่นั่ง
​คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    20  ที่นั่งUploadImage

ขั้นตอนการรับสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร   คลิกที่นี่
2.ทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานส่งให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

UploadImage
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง