โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 59 10:12 น. สนใจสมัคร : 218
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ชำระเงิน
01 ก.ย. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 ก.ย. 2559
สอบข้อเขียน
22 ต.ค. 2559 - 23 ต.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 พ.ย. 2559
สัมภาษณ์
14 พ.ย. 2559 - 15 พ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 พ.ย. 2559 - 25 พ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 76 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตรบัณฑิต 76 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(MD02)

กำหนดการโครงการ

UploadImage


จำนวนที่รับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 76 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปีที่ 4-5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกณฑ์การคัดเลือก
UploadImage

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัครสอบ 1000 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้ 
3.ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครไปที่ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ตู้ ปณ. 110  ม.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง