โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 59 09:24 น. สนใจสมัคร : 118
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 ก.ย. 2559
สอบข้อเขียน
22 ต.ค. 2559 - 23 ต.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 พ.ย. 2559
สัมภาษณ์
14 พ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
21 พ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 10 3.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทย์ศาสตร์และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) ประจำปีการศึกษา 2560 รับจำนวน 10 ที่นั่ง 

 

กำหนดการ
UploadImage
ศึกษารายละเอียดกำหนดการ ขั้นตอนการสมัครมี 2 ขั้นตอน ก่อนที่จะสามารถสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในขั้นต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.รับนักเรียนจากทั่วประเทศ
2.กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 การคัดกรองผู้สมัครให้เหลือ 300 คน 

UploadImage
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความรู้พื้นฐานและการคิดวิเคราะห์

UploadImage


ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัครสอบ 1000 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้ 
3.ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครไปที่ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ตู้ ปณ. 110  ม.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง