รับตรง 60 คณะวิทยาศาสตร์ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 59 12:50 น. สนใจสมัคร : 67
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 มิ.ย. 2559 - 07 ธ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
16 ธ.ค. 2559
สัมภาษณ์
26 ธ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
07 ก.พ. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 11 สาขา จำนวน : 117 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาเคมี 5 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 2.75 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 2.75 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
5. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
6. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 15 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
9. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
10. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
11. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาชีววิทยา 15 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
รับสมัครนักศึกษาในสายวินนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ
รับสมัคร ด้วยตนเอง 16 มิ.ย. - 7 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์    16 ธ.ค. 59
สอบสัมภาษณ์    26 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 4 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    7 ก.พ. 60

UploadImage
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 และสำเร็จการศึกษาก่อนเดือน เมษายน 2560
2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา : สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครผ่านเว็บไซต์   คลิกที่นี่
2.ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ไปที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อัตราค่าสมัคร 200 บาท 
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง