รับตรง 59 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ระบบโควตาพิเศษ)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 59 17:42 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 มิ.ย. 2559 - 08 ก.ค. 2559
ชำระเงิน
22 มิ.ย. 2559 - 08 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
15 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล

UploadImage


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


กำหนดการ
รับสมัคร 22 มิ.ย. - 8 ก.ค. 59         
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  15 ก.ค. 59
ขึ้นทะเบียบเป็นนักศึกษาใหม่ 1 - 3 ส.ค. 5

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ   : วิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต)
2.GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา : สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
3.ส่งหลักฐานการสมัครไปที่  สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่. 1 ต.ท่าสุด อ.เชียงราย จ.เชียงราย  57100
 

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง