รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการทุนมงคลสุข)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 59 12:20 น. สนใจสมัคร : 67
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
27 มิ.ย. 2559 - 13 ม.ค. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
20 ม.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พิจารณาจากผลการเรียน) ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พิจารณาจากการยื่นเกรียติบัตร) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

       เปิดรับสมัครใหม่อย่างต่อเนื่องกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) คราวนี้เป็นโอกาสของน้องว่าที่วิศวกรฯ กับโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้  โครงการ "ทุนมงคลสุข" ประจำปีการศึกษา 2560 

 โครงการนี้จะเปิดรับโดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ
1.พิจารณาจากผลการเรียน
2.พิจารณาจากแบบการยื่นเกรียติบัตร
(รับจำนวน 50 คนจากโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้)

กำหนดการรับสมัคร

แบบที่ 1 (พิจารณาจากผลการเรียน)
เปิดรับสมัคร    27 มิ.ย. 59 - 13 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก    20 ม.ค. 60
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6  (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
2.มีผลการเรียนสะสม GPAX 5เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
-GPA คณิตศาสตร์ 3.25
-GPA เคมี  3.25
-GPA ฟิสิกส์ 3.25
-GPA ภาษาอังกฤษ 3.00
3.นักเรียนที่สมัครจะต้องผ่านการเห็นชอบจากโรงเรียนที่ตนกำลังศึกษาอยู่

แบบที่ 2 (พิจารณาจากการยื่นเกรียติบัตร)
เปิดรับสมัคร 27 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    6 ม.ค. 60
สอบสัมภาษณ์    13 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  20 ม.ค. 60

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
2.GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ สาระต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.80
3.พิจารณาจากรางวัลทางวิชาการ หรือผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน
ดูคุณสมบัติพิเศษได้ที่ระเบียบการนะค่ะ


หลักฐานใบสมัคร (ทั้ง 2 แบบ)

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์มรับรองผลการเรียน (แบบฟอร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์)
3.ระเบียนผลการเรียน 5 ภาคเรียน
4.สำเนาบัตรประชาชน 
5.ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ คุณเกศริน คงจันทร์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ป.ญ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง