รับตรง 59 คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 59 09:41 น. สนใจสมัคร : 18
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
23 มิ.ย. 2559 - 06 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
08 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
11 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเภสัชศาสตร์ / สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. คณะเภสัชศาสตร์ / สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 6 ปี)
เปิดรับสมัครนักศึกษารอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ (เป็นกรณีพิเศษ) 

เปิดรับสมัคร 23 มิถุนายน ถึง  6 กรกฎาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ
0501 - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
0504 - สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
ผู้สมัครเรียน สามารถเลือกได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
1.สำเร็จการศึกษา ม.6 (วิทย์-คณิต) GPAX 3.00 ขึ้นไป
2.มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET / GAT / PAT2 เฉพาะปีการศึกษา 2559

วิธีการสมัคร
1.ซื้อและยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต (จันทร์-ศุกร์) 

UploadImage
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง