รับตรงทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 59 16:16 น. สนใจสมัคร : 671
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ค. 2559 - 30 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
09 ธ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
17 ธ.ค. 2559 - 18 ธ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
28 ธ.ค. 2559
สัมภาษณ์
07 ม.ค. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
13 ม.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 15 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตร์ (AE) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมการผลลิต (PE) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (IE) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
9. คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
10. คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการบัญชี (AC) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
11. คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
12. คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
13. คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
14. คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
15. คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
UploadImage

UploadImage

ข่าวดี !! น้องๆสามารถสมัครทุนต่างๆตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (ได้ทุนหรือไม่ได้...ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ+การสอบข้อเขียนรอบแรกของน้องๆนะคะ)

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (ตลอดหลักสูตร) มี 3 ประเภท

       ทุนประเภทที่ 1ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีค่าครองชีพ (ปี ละ 30,000 บาท)
       ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %
       ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %

ทุน TNI WORLD CLASS (จํานวน 6 ทุน )

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา) 3.50 ขึ้นไป ทุน TNI WORLD CLASS ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีเงินสนับสนุนให้ไปแลกเปลี่ยนในโรงเรียนสอนภาษาและเรียนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 120,000 บาท (ปีละ 30,000 บาท) 
 


คณะ /หลักสูตร /สาขาวิชาและคุณสมบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)  

คุณสมบัติ : จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) / ปวช. สายช่าง
-สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตร์ (AE)
-สาขาวิชาวิศวกรรมการผลลิต (PE)
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (IE)
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

คุณสมบัติ : จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกแผนการเรียน) / หรือเทียบเท่า 

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)


คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)

คุณสมบัติ : จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คำนวณ) / หรือเทียบเท่า 
-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
-สาขาวิชาการบัญชี (AC)

คุณสมบัติ : จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกแผนการเรียน) / หรือเทียบเท่า 
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
-สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)


รายวิชาที่ใช้สอบ 

UploadImage

UploadImage

 
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง