รับตรง 59 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 59 16:32 น. สนใจสมัคร : 10
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 ก.ค. 2559 - 21 ก.ค. 2559
ชำระเงิน
04 ก.ค. 2559 - 21 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
23 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
24 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
27 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ / หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

 
กำหนดการ

รับสมัคร ด้วยตนเอง 4 - 21 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    22 ก.ค. 59
สอบข้อเขียน    23 ก.ค. 59
สอบสัมภาษณ์    24 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ก.ค. 59

คณะ สาขาและจำนวนที่รับสมัคร
               
คณะพยาบาลศาสตร์  / หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล     20  ที่นั่ง


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
2.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

1.สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์เบื้องต้น , ความรู้ทั่วไป
2.สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

อัตราค่าสมัคร 300 บาท
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง