การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 09:51 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2558 - 15 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
01 ก.ย. 2558 - 23 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
28 ม.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
03 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
02 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
15 ก.พ. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : 166 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 40 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ (Graphics) 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
5. หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์ (เซรามิก) 6 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
8. หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6.5
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง