รับตรง 60 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 59 18:21 น. สนใจสมัคร : 154
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 ก.ค. 2559 - 05 ส.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
08 ส.ค. 2559
สัมภาษณ์
20 ส.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
16 ก.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ / สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 100 3.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

การรับสมัครคัดบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี (แบบโควตา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
หลักสูตรวิศวะกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร    4 - 05  ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    8   ส.ค. 59
สอบสัมภาษณ์    20 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    16 ก.ย. 59

คณะ /สาขาวิชาและจำนวนที่รับสมัคร
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)      100   ที่นั่ง
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์     

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
2.GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา : สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่

การจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบรายการเอกสารส่งลงในฟอร์มที่แนบมาให้แล้ว ส่งผ่านช่องทางอีเมล์  aviation@staff.kmitl.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ในหัวข้อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ แบบโควตา

 
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง