รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 59 10:10 น. สนใจสมัคร : 73
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ก.ค. 2559 - 11 ส.ค. 2559
ชำระเงิน
11 ก.ค. 2559 - 11 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
31 ส.ค. 2559
สอบข้อเขียน
04 ก.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
24 ก.ย. 2559
สัมภาษณ์
01 ต.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
11 ต.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. สาขาวิชาละครเพลง ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาด้วยวิธีการรับตรง  ปีการศึกษา 2560

UploadImage
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษา ผู้สมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขาวิชาที่เปิดรับ

– สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค

- สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

- สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

- สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

- สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี

- สาขาวิชาละครเพลง

- สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน

- สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

การรับสมัคร
1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ (เลือกเมนูรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดำเนินการขั้นตอนขอรับรหัสสมัครสอบ)
2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบ Invoice) จากระบบไปยื่นชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
3. การส่งหลักฐานการสมัคร
(ส่งมาทางไปรษณีย์มาที่ งานรับสมัคร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170)

อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท (ต่อหนึ่งรหัสสอบ)


เกณฑ์การคัดเลือก


ระดับปริญญาตรี (เครื่องดนตรีตะวันตก) 
UploadImage

ระดับปริญญาตรี (เครื่องดนตรีไทย)
UploadImage
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง