โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 14:26 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2558 - 15 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
23 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
03 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
03 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
02 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : 184 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 2.75 วิทย์-คณิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 34 2.75 วิทย์-คณิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 30 2.75 วิทย์-คณิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา/สัตววิทยา 10 2.75 วิทย์-คณิต
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 2.75 วิทย์-คณิต
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์/พันธุศาสตร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 12 2.75 วิทย์-คณิต
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 4 2.75 วิทย์-คณิต
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 2.75 วิทย์-คณิต
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 10 2.75 วิทย์-คณิต
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 2.75 วิทย์-คณิต
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 2.75 วิทย์-คณิต
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 5 2.75 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง