โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 58 19:48 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 ก.ค. 2558 - 07 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 ส.ค. 2558
สอบข้อเขียน
12 ก.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 34 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 34 3.25 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง