โครงการเพิ่มพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 58 21:42 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2558 - 04 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
01 ก.ย. 2558 - 07 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
09 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
28 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
11 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 90 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
9
ความยากในการเรียน
9

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง