โปรแกรมจำลองการเลือกคณะโควตา มข.

โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะนักเรียนที่สอบ PRETCAS เท่านั้นค่ะ