Master Degree

ทำไมต้องสอบ GMAT เพื่อเรียนต่อ MBA บริหารธุรกิจต่างประเทศ

       หลายคนคงสงสัยว่า GMAT คืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับการเรียนต่อ MBA วันนี้พี่มีคำตอบมาให้กับทุกคนแล้วว่า GMAT คืออะไร แล้วเราจำเป็นต้องสอบหรือไม่ หรือสอบไปแล้วเราจะได้อะไร ไปอ่านคำตอบพร้อมๆกันได้เลย


       GMAT คืออะไร
 
       GMAT หรือ Graduate Management Admission Test คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษานั่นเอง
 
       สอบ GMAT เพื่ออะไร?
 
       การสอบ GMAT จะต้องใช้ยื่นเพื่อรับพิจารณาเข้ารับการศึกษาต่อในสาขาบริหารของหลาย ๆ สถาบันต่างๆ อีกทั้งยังเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านบริหารโดยเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการพิจารณาของสถาบันและเป็นตัวรับประกันความสำเร็จในการศึกษา มีงานวิฉัยพบว่าข้อสอบ GMAT สามารถบอกได้ถึงประสิทธิภาพในการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจอีกด้วย
 
       GMAT ดีอย่างไร?
 
       GMAT เป็นข้อสอบเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ ด้านการบริหาร อีกทั้งยังเป็นข้อสอบที่วัดทักษะชั้นสูงที่ใช้ในการเรียนด้านการบริหารโดยเฉพาะ ทำให้สถาบันเห็นถึงความตั้งใจของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อได้มากกว่าการสอบ GREและมีข้อสอบหลายส่วนที่ช่วยวัดทักษะด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการศึกษาต่อในด้านบริหาร นอกจากนั้นยังมีการนับคะแนนรวมเป็นส่วน ๆ ตามส่วนของข้อสอบ ทำให้เห็นศักยภาพและทักษะในด้านต่าง ๆ ได้มากกว่าข้อสอบ GRE ที่มีคะแนนรวมอีกด้วย


ข้อมูลจาก : http://www.idp.com      
      
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรคณะนิเทศแห่งนี้ มีการปรับหลักสูตรเสมอเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ...

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนพยาบาลที่เน้นให้น้องๆปฏิบัติงานในชุมชน ...

สาขาวิชาทันตาภิบาล สถาบันพระบรมราชชนก

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ...