Master Degree

ทำไมต้องสอบ GMAT เพื่อเรียนต่อ MBA บริหารธุรกิจต่างประเทศ

       หลายคนคงสงสัยว่า GMAT คืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับการเรียนต่อ MBA วันนี้พี่มีคำตอบมาให้กับทุกคนแล้วว่า GMAT คืออะไร แล้วเราจำเป็นต้องสอบหรือไม่ หรือสอบไปแล้วเราจะได้อะไร ไปอ่านคำตอบพร้อมๆกันได้เลย


       GMAT คืออะไร
 
       GMAT หรือ Graduate Management Admission Test คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษานั่นเอง
 
       สอบ GMAT เพื่ออะไร?
 
       การสอบ GMAT จะต้องใช้ยื่นเพื่อรับพิจารณาเข้ารับการศึกษาต่อในสาขาบริหารของหลาย ๆ สถาบันต่างๆ อีกทั้งยังเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านบริหารโดยเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการพิจารณาของสถาบันและเป็นตัวรับประกันความสำเร็จในการศึกษา มีงานวิฉัยพบว่าข้อสอบ GMAT สามารถบอกได้ถึงประสิทธิภาพในการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจอีกด้วย
 
       GMAT ดีอย่างไร?
 
       GMAT เป็นข้อสอบเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ ด้านการบริหาร อีกทั้งยังเป็นข้อสอบที่วัดทักษะชั้นสูงที่ใช้ในการเรียนด้านการบริหารโดยเฉพาะ ทำให้สถาบันเห็นถึงความตั้งใจของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อได้มากกว่าการสอบ GREและมีข้อสอบหลายส่วนที่ช่วยวัดทักษะด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการศึกษาต่อในด้านบริหาร นอกจากนั้นยังมีการนับคะแนนรวมเป็นส่วน ๆ ตามส่วนของข้อสอบ ทำให้เห็นศักยภาพและทักษะในด้านต่าง ๆ ได้มากกว่าข้อสอบ GRE ที่มีคะแนนรวมอีกด้วย


ข้อมูลจาก : http://www.idp.com      
      
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...