Master Degree

สำรองที่นั่ง Kasetsart MBA Open House 2017 ฟรี!!งาน Kasetsart MBA Open House 2017 แนะนำหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในการสำรองที่นั่งสามารถฝากประเด็นคำถามไว้ได้ และทางโครงการฯ จะรวบรวมประเด็นคำถามเพื่อตอบในวัน Open House
 
"งานนี้ใครก็เข้าร่วมได้ หากอยากพัฒนาตนเอง ที่สำคัญสำรองที่นั่ง ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย"
 
สำรองที่นั่ง >> คลิกที่นี่

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ฮอร์โมน เดอะซีรี่ย์, แฟนฉัน คิดถึงวิทยา, ฟรีแลนซ์ ...

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะเทคนิคการแพทย์แห่งแรกของภาคเหนือและเป็นคณะที่สามของประเทศไทย ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ...