Master Degree

สำรองที่นั่ง Kasetsart MBA Open House 2017 ฟรี!!งาน Kasetsart MBA Open House 2017 แนะนำหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในการสำรองที่นั่งสามารถฝากประเด็นคำถามไว้ได้ และทางโครงการฯ จะรวบรวมประเด็นคำถามเพื่อตอบในวัน Open House
 
"งานนี้ใครก็เข้าร่วมได้ หากอยากพัฒนาตนเอง ที่สำคัญสำรองที่นั่ง ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย"
 
สำรองที่นั่ง >> คลิกที่นี่

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Executive MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร MBA Executive ของที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Flexible MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Flexible MBA Program คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...