ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  O-NET (English Exam Code: 03) > 85

  IELTS: overall score > 5.0

  TOEFL (paper-based): overall score > 510

  TOEFL (internet-based): overall score > 60

  TOEFL(Computer-based): overall score > 140

  KU-EPT: overall score > 70

  TOEIC > 500

  OOPT > 80

หรือมีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 

Faculty of Business Administration of Kasetsart University

Tel:   02 942-8777

www.facebook.com/BBAKASETSART

http://bba.bus.ku.ac.th

 

 

0
0
0

SHARES

VIEWS 4,597,063