วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)
Culinary Science and Foodservice Management (International Program)
คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

เรียนที่ไทย 3 ปี + สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญา 3ใบ

 

=========

 

Tel : 088-651-6466

Facebook : @culinarykmitl

Line : cusfsem45

0
0
0

SHARES

VIEWS 4,534,231