PRETCAS สำหรับโรงเรียน

รู้ความพร้อมของนักเรียน เพื่อแก้ไขได้อย่างถูกต้องก่อนสอบจริง เพิ่มโอกาสสอบติดให้กับนักเรียน
ครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 087 361 4225 หรือโทร 02 102 1000

ตัวอย่าง School Report

สอบแบบออนไลน์ ทั้งแบบฟรี และ Premium (มีค่าใช้จ่าย) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ต.ค. 2560

กำหนดการ รายละเอียด เอกสารประกอบ
วันนี้ - 31 ต.ค. 60 ขั้นตอนที่ 1
คุณครูสมัครเข้าร่วมโครงการในรูปแบบโรงเรียน
- แบบฟอร์มสมัครแบบโรงเรียน
- ตัวอย่าง School Report
ขั้นตอนที่ 2
- คุณครูมอบหมายให้นักเรียนไปสมัคร
ทั้งรูปแบบฟรีและ Premium ได้ที่ www.pretcas.com
www.pretcas.com
ขั้นตอนที่ 3
- คุณครูประสานกับทีมงาน PreTCAS เพื่ออัปเดตยอดการสมัครและอื่นๆ ผ่าน 3 ช่องทาง
Line Inbox Call
6 - 12 พ.ย. 60 ติดตามให้นักเรียนเข้า
สอบ GAT/PAT ออนไลน์
www.pretcas.com
13 - 19 พ.ย. 60 ติดตามให้นักเรียนเข้า
สอบ 9 วิชาสามัญ ออนไลน์
www.pretcas.com
1 ธ.ค. 60 ประกาศผลสอบผ่าน pretcas.com
โรงเรียน Download School Report
www.pretcas.com/school

สอบแบบ Paper ที่โรงเรียนทั้งแบบฟรี และ Premium (มีค่าใช้จ่าย)

กำหนดการ รายละเอียด เอกสารประกอบ
วันนี้ - 15 ก.ย. 60 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการในรูปแบบโรงเรียน - แบบฟอร์มสมัครแบบโรงเรียน
- รายละเอียดโครงการ
- ตัวอย่าง School Report
16 - 20 ก.ย. 60 โรงเรียนส่งรายชื่อ และชำระเงินค่าสมัคร - แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการสอบ
- ดูวิธีการกรอกข้อมูล
23 ก.ย. 60 AdmissionPremium เปิดให้ Download ข้อสอบผ่านระบบหลังบ้าน ให้โรงเรียนจัดพิมพ์ข้อสอบเอง
25 ก.ย. 60 นักเรียนตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาสมัคร และเลขที่นั่งสอบ pretcas.com
26 - 30 ก.ย. 60 โรงเรียนและนักเรียนแจ้งแก้ไขข้อมูล 087 361 4225 หรือ 02 102 1000
5 - 10 ต.ค. 60 AdmissionPremium จัดส่งกระดาษคำตอบไปยังโรงเรียน ส่งถึงโรงเรียนไม่เกินวันที่ 15 ต.ค.
16 ต.ค. - 10 พ.ย. 60 โรงเรียนจัดสอบ GAT/PAT 9 วิชาสามัญ โรงเรียนกำหนดช่วงเวลาสอบได้เอง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้แจกข้อสอบให้นักเรียนหลังจากสอบเสร็จ แต่ให้แจกได้หลังจากวันที่ 20 พ.ย. เป็นต้นไป
1 ธ.ค. 60 ประกาศผลสอบผ่าน pretcas.com
โรงเรียน Download School Report
admissionpremium.com/pretcas/school