หน้าแรก AdmissionPremium School Ontour คณะ/สาขา

อย่าตกเทรนด์! 4 สาขาวิชา เรียนแล้วรุ่งที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

วันที่เวลาโพส 11 ตุลาคม 64 11:36 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้จะพาน้อง ๆ มารู้จักกับ 4 สาขายอดฮิตของ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของเทรนด์ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน และในอนาคต ในทุกหลักสูตรน้อง ๆ จะได้มีความเข้าใจในความรู้พื้นฐานที่สำคัญ พร้อมเจาะลึกกลุ่มวิชาความถนัดเฉพาะด้าน โดยสามารถเลือกวิชาเอกตามความสนใจ และเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และต่อยอดศักยภาพอย่างไร้พรมแดน จะมีสาขาวิชาอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย 


คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

หลักสูตรที่จะช่วยเปิดกว้างมุมมอง 360 องศาของโลกธุรกิจ ให้เข้าใจการบริหารและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ การเป็นผู้ประกอบการ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ในสังคมนานาชาติอย่างแท้จริง ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทั้งคณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก การเรียนการสอนมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะในการทำงานจริง ( Job Ready Skill ) เพื่อให้น้อง ๆ ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำโปรเจคต่าง ๆ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การบรรยายจากวิทยากรพิเศษและผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ รวมถึงการได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพร้อมก่อนเริ่มทำงานจริงในอนาคต 

น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดและความสนใจ
- Leadership and Management 
- International Trade 


ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา
น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนแบบสองปริญญาได้ที่ National Louis University , Chicago , Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Solbridge International School of Business ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่เลือก และจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด 

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมเรียนรู้ในการวางแผน จัดการ ปรับใช้ และ ประเมินการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ องค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อผลิตสื่อโฆษณา โปรโมชั่น จัดงานอีเว้นท์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดในอนาคต 

น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดและความสนใจ
- Digital Marketing Management 
- Strategic Marketing Management 


ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา
น้อง ๆ สามารถเลือกเรียน 2 ปีเเรกที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และอีก 1 ปีที่ Pace University มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลังจากจบหลักสูตรจะได้รับปริญญาตรีสองใบ คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ G-ABLE บริษัทผู้พัฒนาระบบ IT ชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาและเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cloud Computing, Data Science, E- commerce ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดการฐานข้อมูล  นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอีกมากมาย อาทิ Agoda, CDG Group, Thomson Reuters, Rabbit Internet, Playlab และ Nextzy น้อง ๆ จะมีโอกาสในการฝึกงานและทำโปรเจคพิเศษต่าง ๆ
( Industry Project ) ร่วมกับบริษัทเหล่านี้อีกด้วย 

 
น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดและความสนใจ
- Software Engineering  
- Data Science  
- Network and Security 
- E- Commerce 


ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา
น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนปีสุดท้ายที่ Middlesex University London หลังจากจบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรีสองใบ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Middlesex University Londonคณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

สาขานี้จะมุ่งเน้นพัฒนาให้น้อง ๆ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ทั้งด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พื้นฐานธุรกิจ และเทคโนโลยี 
โดยจะมีวิธีสอนภาษาแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหา หรือ Content and Language Integrated Learning ( CLIL ) จะเป็นการเรียนในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ พร้อมกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปอย่างต่อเนื่อง น้อง ๆ จะได้เพิ่มทักษะกระบวนการคิดและระดับการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษา เพราะการมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดและความสนใจ
- Teaching English for Global Communication   
- Professional Communication for Global Business 
- Intercultural Communication for Global Citizens 
 

เปิดโอกาสการเรียนต่างประเทศ ผ่านโครงการเรียนแลกเปลี่ยน ( Student Exchange Program )  
น้อง ๆ สามารถเลือกไปศึกษาต่อผ่านโครงการเรียนแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งสามารถเลือกไปเรียนในประเทศที่สนใจ จากมากกว่า 20 สถาบันทั่วโลก เช่น Torrens University Australia, Australia  
EU Business School Geneva, Switzerland และ ESCE International Business School, France ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนมีศักยภาพ สามารถมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาเพื่อช่วยให้น้อง ๆ แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจด้วยหลักสูตรปริญญาตรีทั้งแบบนานาชาติและสองภาษา ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ และการออกแบบ พร้อมด้วยประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศและความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นรองใคร 
 
การศึกษาคือสิ่งสำคัญในชีวิต การได้เรียนในสาขาที่ชอบ และสาขานั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ย่อมทำให้พบความสุขเเละสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ในเวลาเดียวกัน  4 สาขาวิชาข้างต้นเป็นเพียงแนวทาง ลองสำรวจตัวเอง ค้นหาคำตอบให้พบ จากนั้นตั้งเป้าหมายและเดินหน้าคว้าความสำเร็จนั้นไว้ให้ได้


สมัครได้แล้ววันนี้ เปิดเทอมใหม่ มีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน
เกณฑ์การรับสมัคร
 >> https://www.stamford.edu/th/admissions/bachelors-degree/

ช่องทางการติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02-7694056
สมัครเรียน คลิ๊กลิงค์ >>
 https://bit.ly/3lhiVqQ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด