หน้าแรก AdmissionPremium School Ontour ทุน

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับทุนส่วนลด 10-50% ทุกระดับ

วันที่เวลาโพส 24 พฤศจิกายน 64 17:41 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งมากว่า 69 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติจีนแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก ที่สอนเป็นภาษาจีนล้วนโดยเจ้าของภาษา และเป็นมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุด รวมถึงหลักสูตรภาษาไทยทางด้านบริหารธุรกิจและภาษาจีนที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาและรูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์สำหรับนักศึกษารุ่นใหม่
 
สถานที่ตั้ง : ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ โดยสารด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ
 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับทุนส่วนลด 10-50% ทุกระดับ
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก
 
เรียน ม.เกริก แล้วดีอย่างไร ?
- กู้ กยศ./ กรอ. ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าหน่วยกิต
- สนับสนุนค่าหอพักนักศึกษา
- ทุนเรียนภาษาจีนฟรีตลอดหลักสูตร
- มีทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน
 
หลักสูตรแนะนำ  (ปริญญาตรี)
- วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจ
 

9 จุดเด่นการเรียนภาษาจีนที่ ม.เกริก
เรียนภาษาจีน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
1. สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนภาษาจีน เต็มรูปแบบและมีนักศึกษาจีนและอาจารย์คนจีนเป็นจำนวนมากการเรียนเป็นแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ
3. มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่แบ่งชั้นเรียนตามระดับภาษา
4. มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ภาษาจีนสอน (หลักสูตรภาษาจีน) ในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน
5. นโยบายมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และมีความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับสูง
6. ม.เกริก ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก
7. ค่าเทอมสามารถกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.ได้
8. รูปแบบการเรียนการสอนแบบตะวันตก และมีการบริหารจัดการในรูปแบบประเทศจีน
9. ส่งเสริมการฝึกงานและแนะนำการจ้างงาน
 

รางวัลระดับเอเชีย และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเสนอชื่อชิงรางวัล Times Higher Education Awards Asia 2021 ในด้าน International Strategy of the Year  ซึ่งคัดเลือกจากจำนวน 66 สถาบัน จาก 22 ประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชีย  ในปีนี้มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยไทย หนึ่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล ในด้าน International Strategy of the Year 
 
มหาวิทยาลัยเกริก ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนมากกว่า 200 แห่ง
อาทิ เช่น Beijing Language and Culture University, Fujian Normal University เป็นต้น
 

ทุนการศึกษาสำหรับ Dek65 (ทุนเรียนฟรี 100%)
1. ทุนเรียนดี ดร.เกริก
 - เกรดเท่าไหร่ก็สมัครสอบทุนได้
- เรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร
 
2. ทุนความสามารถพิเศษ
 - เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ 
  - จัดทำ Portfolio ผลงานหรือกิจกรรมที่ทำ ไฟล์ PDF 
  - เรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร
 
3. ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน 
  - เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน 
- จัดทำ Portfolio ผลงานหรือกิจกรรมที่ทำ ไฟล์ PDF 
  - เรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร
 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- เรียน Basic Chinese Course ฟรี
- รับเสื้อยืด Dek65
มาเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมการเรียนรู้คุณภาพ ที่ ม.เกริกมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุกคน เสริมทักษะภาษาจีนฟรี ก้าวไกลและก้าวนำทางด้านภาษาและธุรกิจ เลือกเรียนในสังคมที่ใช่ ในสาขาวิชาที่ชอบ กับ ม.เกริก

สุดพิเศษมากกว่านั้น
สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Virtual School Ontour 2021 “ เรียนแนวไหนถึงจะรุ่งใน “
ม.เกริก  พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อเสริมทักษะภาษาจีนฟรี 
เรียน Basic Chinese Course ฟรี  และรับเสื้อยืด Dek65 
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่นี่ https://bit.ly/3wQxPbU

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด