ติวเจาะข้อสอบ คณิต 1 ปี 61 *+ เทคนิคที่เด็กวิทย์ต้องเน้น ถ้าทำเป็นคะแนนทะลุ 50+

ลำดับ ชื่อวิชา  
9 สามัญ คณิต ปี61(ล่าสุด)
1. ข้อ 1-2
2. ข้อ 3-4
3. ข้อ 5-8
4. ข้อ 9-10
5. ข้อ 11-12
6. ข้อ 13-14
7. ข้อ 15-17
8. ข้อ 18-20
9. ข้อ 20-22
10. ข้อ 21-23
11. ข้อ 24-27
12. ข้อ 28-30