ติวเจาะข้อสอบ อังกฤษ ปี 61 *+เทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บ ทำข้อสอบทันเวลา

ลำดับ ชื่อวิชา  
ติวก่อน เห็นก่อน ข้อสอบ 9สามัญ อังกฤษ ปี 2561
1. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 1 - 5
2. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 6 - 10
3. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 11 - 15
4. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 16 - 20
5. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 21 - 25
6. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 26 - 30
7. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 31 - 35
8. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 36 - 40
9. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 41 - 45
10. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 46 - 52
11. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 53 - 60
12. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 61 - 70
13. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 71 - 75
14. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 76 - 80