ติวเจาะข้อสอบ ภาษาไทย ปี 61 *+ เทคนิคทำข้อสอบไว ได้เกิน 60 แน่ไม่แพ้รุ่นพี่

ลำดับ ชื่อวิชา  
ติวเน้นๆ ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ฝึกก่อนใครปีล่าสุด!! (ปี 2561)
1. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 1 - 3
2. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 4 - 7
3. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 8 - 9
4. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 10 - 12
5. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 13 - 14
6. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 15 - 18
7. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 19 - 23
8. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 24 - 31
9. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 32 - 34
10. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 35 - 40
11. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 41 - 50