ติวเจาะข้อสอบ เคมี ปี 60 *+เทคนิคจำสูตรแบบง่ายๆ ทำได้เกินคาด ไม่พลาดทุกคณะสายวิทย์

ลำดับ ชื่อวิชา  
เคมี 9 วิชาสามัญ ตะลุยทุกบท เทคนิคครบพร้อมสอบ ปี 60
1. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 1
2. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 2
3. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 3
4. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 4
5. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 5
6. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 6
7. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 7
8. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 8
9. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 9
10. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 10
11. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 11
12. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 12
13. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 13
14. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 14
15. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 15
16. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 16
17. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 17
18. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 18
19. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 19
20. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 20
21. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 21
22. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 22
23. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 23
24. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 24
25. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 25
26. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 26
27. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 27
28. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 28
29. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 29
30. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 30
31. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 31
32. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 32
33. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 33
34. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 34
35. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 35
36. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 36
37. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 37
38. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 38
39. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 39
40. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 40
41. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 41
42. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 42
43. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 43
44. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 44
45. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 45
46. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 46
47. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 47
48. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 48
49. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 49
50. ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ เคมี ปี 2560 ข้อ 50