ติวเจาะข้อสอบ ชีววิทยา ปี 60 *+เทคนิคเข้าใจง่ายจำไว ทำคะแนนได้มากกว่ารุ่นพี่ที่ 60+

ลำดับ ชื่อวิชา  
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 60
1. สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 1 - 10
2. สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 11 - 20
3. สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 21 - 30
4. สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 31 - 40
5. สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 41 - 50
6. สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 51 - 60
7. สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 61 - 70
8. สามัญชีวะ ปี 2560 ข้อ 71 - 80