ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ ภาษาไทย ปี 60 *+ เทคนิคทำข้อสอบไว ได้เกิน 60 แน่ไม่แพ้รุ่นพี่

ลำดับ ชื่อวิชา  
ติวเน้นตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญ ภาษาไทย ฝึกก่อนใคร (ปี 60)
1. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2560 ข้อ 1 - 10
2. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2560 ข้อ 11 - 20
3. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2560 ข้อ 21 - 30
4. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2560 ข้อ 31 - 40
5. ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 9วิชาสามัญ ปี 2560 ข้อ 41 - 50