ติวเจาะข้อสอบ วิทย์ทั่วไป ปี 61 *+เทคนิคสอบวิทย์ที่เด็กศิลป์เข้าใจง่าย ทำได้คะแนนเกินครึ่ง

ลำดับ ชื่อวิชา  
เจาะข้อสอบ 9วิชาสามัญ วิทย์ทั่วไป เก็บคะแนน เกินครึ่งได้ไม่ยาก!
1. ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2561 ข้อ 1 - 10
2. ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2561 ข้อ 11 - 20
3. ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2561 ข้อ 21 - 30
4. ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2561 ข้อ 31 - 40
5. ตะลุยข้อสอบ 9วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2561 ข้อ 41 - 50