ติวเจาะข้อสอบ คณิต 1 ปี 60 *+ เทคนิคที่เด็กวิทย์ต้องเน้น ถ้าทำเป็นคะแนนทะลุ 50+

ลำดับ ชื่อวิชา  
ติวละเอียด เน้นกระชับ กับข้อสอบ 9 สามัญ คณิต ปี60
1. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 1
2. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 2
3. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 3
4. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 4
5. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 5
6. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 6
7. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 7
8. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 8
9. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 9
10. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 10
11. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 11
12. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 12
13. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 13
14. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 14
15. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 15
16. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 16
17. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 17
18. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 18
19. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 19
20. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 20
21. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 21
22. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 22
23. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 23
24. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 24
25. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 25
26. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 26
27. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 27
28. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 28
29. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 29
30. ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2560 ข้อ 30