ติวเจาะข้อสอบ ภาษาไทย ปี 60 *+ เทคนิคทำข้อสอบไว ได้เกิน 60 แน่ไม่แพ้รุ่นพี่

ลำดับ ชื่อวิชา  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ ภาษาไทย (ปี60)
1. โจทย์ 9สามัญ ไทย ปี 60 ข้อ 1 - 13
2. โจทย์ 9สามัญ ไทย ปี 60 ข้อ 14 - 30
3. โจทย์ 9สามัญ ไทย ปี 60 ข้อ 31 - 50