ติวเจาะข้อสอบ คณิต 1 ปี 62 *+ เทคนิคที่เด็กวิทย์ต้องเน้น ถ้าทำเป็นคะแนนทะลุ 50+

ลำดับ ชื่อวิชา  
ติวละเอียดเน้นกระชับ กับข้อสอบ 9 สามัญ คณิต ปี 62 (ปีล่าสุด)
1. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 1
2. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 2
3. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 3
4. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 4
5. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 5
6. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 6
7. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 7
8. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 8
9. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 9
10. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 10
11. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 11
12. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 12
13. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 13
14. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 14
15. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 15
16. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 16
17. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 17
18. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 18
19. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 19
20. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 20
21. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 21
22. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 22
23. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 23
24. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 24
25. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 25
26. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 26
27. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 27
28. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 28
29. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 29
30. เฉลย 9 สามัญ คณิต ปี 62 ข้อที่ 30