ติวเจาะข้อสอบ เคมี ปี 62 *+เทคนิคจำสูตรแบบง่ายๆ ทำได้เกินคาด ไม่พลาดทุกคณะสายวิทย์

ลำดับ ชื่อวิชา  
เคมี 9 วิชาสามัญ ตะลุยทุกบท เทคนิคครบพร้อมสอบ ปี 62
1. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 1
2. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 2
3. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 3
4. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 4
5. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 5
6. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 6
7. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 7
8. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 8
9. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 9
10. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 10
11. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 11
12. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 12
13. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 13
14. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 14
15. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 15
16. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 16
17. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 17
18. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 18
19. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 19
20. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 20
21. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 21
22. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 22
23. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 23
24. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 24
25. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 25
26. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 26
27. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 27
28. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 28
29. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 29
30. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 30
31. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 31
32. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 32
33. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 33
34. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 34
35. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 35
36. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 36
37. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 37
38. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 38
39. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 39
40. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 40
41. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 41
42. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 42
43. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 43
44. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 44
45. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 45
46. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 46
47. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 47
48. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 48
49. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 49
50. ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ข้อ 50