หน้าแรก เรียนบริหาร คณะสาขา

หนึ่งในสาขาด้านบริหารที่มาแรงแห่งยุค "การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล"

วันที่เวลาโพส 19 ตุลาคม 60 09:59 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
UploadImage
       เข้าสู่ช่วงเลือกคณะสาขาเพื่อเรียนต่อกันแล้ว สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเรียนทางด้านการบริหาร วันนี้พี่ทีมงาน Admission Premium จะพาไปเจาะลึกกับหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เจาะลึกการเรียนการสอนเป็นอย่างไร จบจากสาขานี้ไปทำงานอะไรได้บ้างนะ เราไปร่วมค้นหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ 

     น้องๆ ที่อยากจะเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ผู้วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และกลยุทธ์ขององค์การ มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสามารถเอาองค์ความรู้ตลอด 4 ปีมาประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจ

UploadImage

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ