หน้าแรก IT

อาชีพไอที

"ผู้บริหารไอที" นักจัดการระดับสูงในสายงาน IT

ผู้บริหารไอที สำหรับ อาชีพสายผู้บริหารสารสนเทศขององค์กร จำเป็นเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาพอประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางตำแหน่งสูงสุดน่าจะเป็น IT/MIS Mana...