สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559

UploadImageโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 

           - กำหนดการรับสมัคร  รอบที่ 1 : 19 สิงหาคม 2558 – 20 กันยายน 2558

           - กำหนดการรับสมัคร  รอบที่ 2 : 6- 25 มกราคม 2559

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

           - จำนวนที่รับ  : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 10 คน และ ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 10 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : รับถึง 31 มกราคม 2559

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่่

 

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

           - จำนวนที่รับ  : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 30 คน และ ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 30 คน

           - กำหนดการรับสมัคร : รับถึง 31 มกราคม 2559

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่